+381 62 664 981 info@vizido.rs

Pristupnica

Private

Da li ste član nekog udruženja, organizacije ili slično:

Da li imate kategorizaciju:

Vrsta invalidnosti:

Način sticanja invaliditeta:

Najviši stepen dostignutog obrazovanja:

Radno svojinski status?

*Član Udruženja ne mogu postati lica koja su dokazano prekršila društvene, zakonske i profesionalne kodekse i norme.
*Udruženje štiti privatnost svojih članova i neće ustupati i objavljati prikupljene podatke trećim licima, bez izričite saglasnosti.