+381 62 664 981 info@vizido.rs
Vizido & Banka hrana Vojvodine

27 Aug 2023

U nedelju 27.08.2023.god. predsednik i sekretar UOSI Vizido obišli su članove i pružili simboličnu podršku članstvu kroz pakete kafe i čipsa, u saradnji sa “Bankom hrane Vojvodine”.

Predstavnici osoba sa invaliditetom Vizido su ostvarili duboko emocionalan događaj pruživši podršku svojim članovima kroz podelu simboličnih paketa kafe i čipsa. Udruženje Vizido je zahvaljujući ovoj donaciji obišlo svoje članstvo, gde su članovima podeljeni simbolični paketi koji su sadržavali kafu i čips. Ovi paketi su nosili duboku poruku podrške i zajedništva, pružajući više od materijalne vrednosti. Događaj je bio prilika da se članovi udruženja osećaju podržano i povezano sa ostalima.

Saradnja sa “Bankom hrane Vojvodine” omogućila je Udruženju Vizido da ostvari ovu inicijativu .

Ovaj inspirativni događaj je samo jedan od primera kako udruženja i organizacije mogu zajedno raditi na stvaranju pozitivnog uticaja u zajednici. Udruženje Vizido planira nastaviti sa sličnim inicijativama kako bi nastavili pružati podršku i nadu svojim članovima. Obilazak i lepa reč nekada su mnogo važniji od samih materijalnih stvari.

Može da vam bude zanimljivo: