+381 62 664 981 info@vizido.rs
Udruženje osoba sa invaliditetom „Vizido“ prvo socijalno preduzeće u Vojvodini po novom zakonu

6 Mar 2023

Udruženje osoba sa invaliditetom “Vizido” nedavno je postalo prvo socijalno preduzeće u Vojvodini, u skladu sa novim zakonom o socijalnim preduzećima. Ovo značajno dostignuće predstavlja korak napred u razvoju socijalnog preduzetništva u Srbiji, kao i u promovisanju inkluzije i jednakosti osoba sa invaliditetom u društvu.

Udruženje “Vizido” je osnovalo restoran pod nazivom “Solidarnost”, koji će zaposliti osobe sa invaliditetom i pružiti im priliku da se osposobe za rad u ugostiteljskoj industriji. Pored samog zapošljavanja invalida drugi segment je i humanitarni rad, restoran će više od 50% prihoda davati kao donaciju kroz hranu invalidima koji su u stanju socijalne potrebe. Restoran će takođe pružiti kvalitetnu uslugu hrane i pića svojim gostima, čime će se doprineti razvoju lokalne zajednice.

Ovaj potez Udruženja “Vizido” je naišao na veliku podršku javnosti, prepoznat je i od strane lokalnih samouprave i institucija.

Osnivanjem socijalnog preduzeća, Udruženje ne samo da pruža značajnu podršku osobama sa invaliditetom u pronalaženju posla i osposobljavanju za rad u određenoj industriji, već i pokazuje da osobe sa invaliditetom imaju iste mogućnosti i pravo na rad kao i svi drugi građani.

Udruženje “Vizido” je mlado perspektivno Udruženje boraca za prava osoba sa invaliditetom i aktivno radi na podizanju svesti o ovom važnom pitanju. Osnivanjem socijalnog preduzeća, Udruženje nastavlja svoju misiju i doprinosi izgradnji inkluzivnijeg društva u kojem su svi ljudi ravnopravni i imaju jednake mogućnosti.

Kao prvo socijalno preduzeće u Vojvodini, Udruženje “Vizido” je postavilo visoke standarde za buduća socijalna preduzeća ne samo na prostoru grada Sremske Mitrovice već i na prostoru cele Srbiji. Nadamo se da će ovaj primer inspirisati druge organizacije da osnivaju socijalna preduzeća i doprinose razvoju zajednice na inkluzivan način.

Može da vam bude zanimljivo:

Posebna novčana naknada

KO OSTVARUJE PRAVO NA POSEBNU NOVČANU NAKNADU? Pravo na posebnu novčanu naknadu u vidu doživotnog mesečnog novčanog primanja u visini najniže penzije u osiguranju zaposlenih ima jedan od roditelja koji nije u radnom odnosu, a koji najmanje 15 godina neposredno neguje...

Pročitaj više...