+381 62 664 981 info@vizido.rs
Profesionalna rehabilitacija za članove – UOSI Vizido

25 Apr 2022

Profesionalna rehabilitacija omogućava osobi sa invaliditetom potpuniju radnu i socijalnu integraciju za samostalno i uspešno uključivanje u svet rada i ostale sfere društvenog života.

U okviru profesionalne rehabilitacije obavlja se profesionalno usmeravanje, profesionalno osposobljavanje i zapošljavanje.

Profesionalno usmeravanje omogućava osobi sa invaliditetom da prepozna sopstvene sposobnosti i mogućnosti u pravcu obrazovanja, osposobljavanja i zapošljavanja. Profesionalno osposobljavanje za određeno zanimanje u skladu sa verifikovanim programima obuke osobu sa invaliditetom priprema za obavljanje poslova i zadataka određenog zanimanja. Kao rezultat uspešno sprovedenih prethodnih aktivnosti, sledi zapošljavanje kao ključna komponenta profesionalne rehabilitacije. Kroz zapošljavanje, osoba sa invaliditetom nalazi svoje mesto u sistemu društvenih vrednosti i od izdržavanog člana društva postaje osoba koja može da se stara o sebi i svojoj porodici, ali i da svojim radom doprinese uspesima preduzeća u kome je zaposlena.

Profesionalna rehabilitacija je trajan proces koja obuhvata i mere i aktivnosti usmerene na održanje zaposlenja, napredovanje ili promenu profesionalne karijere i traje sve dok je osoba sa invaliditetom radno aktivna.
Naše udruženje počinje razgovore sa partnerskim firmama, koje žele da daju svoj doprinos ovom humanom projektu.
Pozivamo sve firme koje imaju preko 20 zaposlenih da nam se jave kako bi smo ostvarili partnerski odnos.

Može da vam bude zanimljivo: